Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2185/2005 2005 m. gruodžio 27 d. atidarantis 2006 m. Bendrijos tarifines kvotas, taikomas avims, ožkoms, avienai ir ožkienai