Klausimas raštu P-0908/06 Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Komisijai. Dėl Paslaugų direktyvos: ar gali valstybė reikalauti, kad kitos valstybės įmonės turėtų atstovą toje valstybėje, kur teikiamos paslaugos, ir ar visada to gali reikalauti?