Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 2001 m. gruodžio 27 d. dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu