Lieta C-127/20: Tiesas priekšsēdētāja 2020. gada 30. jūlija rīkojums (Sąd Rejonowy w Gliwicach (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – D. Spółka Akcyjna/W. Zrt