2005 m. lapkričio 18 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) nutartis. # Abdelghani Selmani prieš Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Bendrijų Komisija. # Bendra užsienio ir saugumo politika - Tarybos bendrosios pozicijos - Specialios ribojančios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir organizacijoms siekiant kovoti su terorizmu - Ieškinys dėl panaikinimo - Akivaizdus kompetencijos nebuvimas - Teisės pareikšti ieškinį praradimas praleidus terminą - Priimtinumas. # Byla T-299/04. TITJUR Selmani prieš Tarybą ir Komisiją