Заключение на генералния адвокат Cruz Vilaça представено на5 февруари 1987 г. # Dillinger Hüttenwerke AG срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 226/85. TITJUR Dillinger Hüttenwerke/Комисия