Klausimas raštu E-3909/06 pateikė Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) Komisijai. Pavojingos atliekos Eivissa