Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 1252