2004 m. gegužės 6 d. Pirmosios Instancijos teismo sprendimas, Byloje T-34/03, André Hecq prieš Europos Bendrijų Komisiją („Viešoji tarnyba — Prieštaraujantis aktas — Civilinis procesinis teisnumas — Savo, o ne profesinės sąjungos, vardu veikiantis pareigūnas — Nepriimtinumas“)