2006/872/EB: 2006 m. lapkričio 17 d. Tarybos sprendimas dėl Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją, protokolo dėl pramoninių prekių atitikties vertinimo ir pripažinimo (PECA) pasirašymo Bendrijos vardu#Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją, protokolas dėl pramoninių prekių atitikties vertinimo ir pripažinimo (PECA)