Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Vidaus saugumo fondas – Bendras požiūris