Насоки за държавните регионални помощи за 2007-2013 г. — Карта на националната регионална държавна помощ: Франция (Текст от значение за ЕИП )