2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 67/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)