2004 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas, Byloje C-415/02, Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę („Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Netiesioginiai mokesčiai — Direktyva 69/335/EEB — Kapitalo pritraukimas — Biržos operacijų mokestis — Pareikštinių vertybinių popierių pristatymo mokestis“)