Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4058 — Logista/Planeta de Agostini/JV) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE