Pažangios energetikos vykdomosios įstaigos 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita