Klausimas raštu E-002612/11 Sergio Berlato (PPE) Komisijai. Europos įsipareigojimo integruoti neįgaliuosius atnaujinimas