2018 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1990, kuriuo nustatomos formos, nurodytos Tarybos reglamente (ES) 2016/1104, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės ir teismo sprendimų registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje