Klausimas raštu E-4324/05 Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) ir Edith Mastenbroek (PSE) Komisijai. Dėl Bulgarijos viešųjų pirkimų registro