2005 m. birželio 15 d. Pirmosios Instancijos Teismo sprendimas, Byloje T-171/02 Regione autonoma della Sardegna prieš Europos Bendrijų Komisiją (Valstybės pagalba — Valstybės pagalbos mažų žemės ūkio įmonių restruktūrizavimo schema — Valstybės pagalba, daranti poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai ir iškraipanti konkurenciją arba galinti ją iškraipyti — Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti — Sąlyginis sprendimas — Terminai, taikomi valstybės pagalbos kontrolės procedūrai — Teisėtų lūkesčių apsauga — Motyvavimas — Įstojimas į bylą — Įstojusių į bylą šalių reikalavimai, pagrindai ir argumentai)