Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. június 15. a T-171/02. sz., Regione autonoma della Sardegna kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Állami támogatások – A mezőgazdasági kisvállalkozások szerkezetátalakítási célú támogatási rendszere – A tagállamok közötti kereskedelmet befolyásoló és a versenyt torzító, vagy annak torzításával fenyegető támogatások – Állami támogatások a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére és szerkezetátalakítására – Feltételt megállapító határozat – Az állami támogatások ellenőrzési eljárására alkalmazható határidők – Bizalomvédelem – Indokolás – Beavatkozás – A beavatkozók kérelmei, jogalapjai és érvei)