Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 15. června 2005 ve věci T-171/02, Regione autonoma della Sardegna proti Komisi Evropských společenství (Státní podpory — Režim podpor na restrukturalizaci malých zemědělských podniků — Podpory, které ovlivňují obchod mezi členskými státy a které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž — Hlavní zásady pro státní podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích — Podmínečné rozhodnutí — Lhůty použitelné na kontrolní řízení o státních podporách — Ochrana legitimního očekávání — Odůvodnění — Vedlejší účastenství — Návrhy, důvody a argumenty vedlejšího účastníka)