1983 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas. # Lene Øhrgaard ir Jean-Louis Delvaux prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Pareigūnas. # Byla 9/82. Øhrgaard ir Delvaux prieš Komisiją TITJUR