Komisijos sprendimas 2004 m. balandžio 29 d. įgyvendinantis Tarybos direktyvą 91/67/EEB dėl priemonių prieš tam tikras akvakultūros gyvūnų ligas (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1679) (tekstas svarbus EEE) (2004/453/EB)