Klausimas raštu E-1559/05 David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) Komisijai. Dėl nuotekų išleidimo į Albufera ežerą poveikio aplinkai