Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.3941 — Advent/CCS) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE