Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4489 — 3i/Countrywide) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE