Klausimas raštu E-0483/06 Erik Meijer (GUE/NGL) Tarybai. Dėl Arvand Free Zone projekto pietvakarių Irane, besiribojančiame su Iraku, ir valstybės smurto prieš daugumą sudarančius arabų kilmės gyventojus, siekiant juos išvaryti