2004 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1712/2004, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, taikytinas patvirtinus su tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų eksportu į Bulgariją susijusias autonomines ir pereinamojo laikotarpio priemones