Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1861 2019 m. spalio 31 d. kuriuo dėl patikslinimo, ar įgyvendinimo sprendimo taikymo sritis apima tam tikrose M1 klasės iš vidaus įkraunamose hibridinėse elektra varomose transporto priemonėse (NOVC-HEV) įrengtą LED išorės apšvietimą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/587 (Tekstas svarbus EEE)