2010/76/: Komisjoni otsus, 9. veebruar 2010 , millega antakse Tšehhi Vabariigile, Saksamaale, Kreekale, Austriale, Poolale, Portugalile ja Sloveeniale üleminekuperiood Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008 . aasta määruse (EÜ) nr 762/2008 (liikmesriikide vesiviljelust käsitleva statistika esitamise kohta) rakendamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2010) 735 all)