Opinia rzecznika generalnego Mancini przedstawione w dniu 14 marca 1984 r. # Société à responsabilité limitée Unifrex przeciwko Komisji i Radzie Wspólnot Europejskich. # Walutowe kwoty wyrównawcze. # Sprawa 281/82. TITJUR Unifrex przeciwko Komisji i Radzie