LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. RUGPJŪČIO 16 D. ĮSAKYMAS NR. D1-395 "DĖL APLINKOS MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-481 „DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"