Komisijos komunikatas - Biomasės naudojimo veiksmų planas {SEC(2005) 1573}