Pisno vprašanje E-2388/07 vlaga Paul Rübig (PPE-DE) za Komisijo. Odločba Komisije z dne 13. februarja 2007 o davčni ureditvi švicarskih kantonov