2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2125/2005, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, atsiradusias patvirtinus patobulintą prekybos tvarką dėl tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų eksporto į Rumuniją