Sutartis dėl Konstitucijos Europai - III DALIS – SĄJUNGOS POLITIKA IR JOS FUNKCIONAVIMAS - IV ANTRAŠTINĖ DALIS – ASOCIACIJA SU UŽJŪRIO ŠALIMIS IR TERITORIJOMIS - III-289 straipsnis