Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2205, annettu 22 päivänä joulukuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvaa Guernseytä koskevista kohdista sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista saa tuoda unioniin tai kuljettaa unionin kautta siipikarjan ja siipikarjatuotteiden lähetyksiä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)