Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1060/2005 2005 m. liepos 6 d. atidarantis nuolatinį konkursą dėl Slovakijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto