Věc T-442/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Carollo v. Parlament