Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 4 april 2006.