2004 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2011/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą