Septintoji metinė ataskaita pagal Europos Sąjungos elgesio kodekso ginklų eksporto srityje 8 strateginę nuostatą