Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui APIE EUROPOS BENDRIJŲ SKOLINIMĄSĮ IR SKOLINIMĄ 2005 M. {SEC(2006)1306}