/* */

2005/663/EB: Tarybos sprendimas 2005 m. sausio 18 d. dėl Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos protokolo, susijusio su Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimu prie šio susitarimo dėl jų įstojimo į Europos Sąjungą, sudarymo Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu