Europos vaistų Agentūros 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas