Rakstisks jautājums E-4425/05 John Purvis (PPE-DE) Komisijai. enerģētikas tirgus liberalizāciju Eiropas Savienībā