Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai apie patirtį, įgytą taikant 2003 m. vasario 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu