2006 m. preliminaraus biudžeto projekto keitimo raštas nr. 1 - Bendroji įplaukų suvestinė