2006 08 28 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4284 - AXA / WINTERTHUR) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)